«Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2075
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Μπενετάτου, Γαλήνη Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ενός βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο βασικός σκοπός του υλικού είναι η κατανόηση, εκ μέρους των μαθητών, της πολιτισμικής και κοινωνικής διάστασης της διατροφής και των ιστορικών, γεωγραφικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες του ανθρώπου. Οι επιμέρους στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού αφορούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας, την αλλαγή διατροφικών συνηθειών των μαθητών, την καλλιέργεια αξιών και θετικών στάσεων απέναντι στο διαφορετικό και στον Άλλο, την αποδοχή του μουσείου ως χώρου μάθησης, τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δια βίου μάθηση.
Η θεματική του εκπαιδευτικού υλικού προσφέρεται ως πεδίο διαθεματικής και διερευνητικής προσέγγισης της γνώσης. Για το σχεδιασμό του υλικού στηριχτήκαμε στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας του κονστρουκτιβισμού, στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, καθώς και στη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του Golman. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων αξιοποιεί τη μουσειοπαιδαγωγική ως μεθόδο και περιεχόμενο και αναδεικνύει τις αρχές της βιωματικής-ενεργητικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, κυρίως μέσω της μεθόδου project.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Λοιπά Θέματα:
Γνωστικισμός (Εκπαίδευση)
Μουσεία - Εκπαιδευτικές απόψεις - Ελλάδα
Ενεργητική μάθηση
Εμπειρική μάθηση
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διατροφή, εκπαιδευτική μεθοδολογία
Περιγραφή:
128 σ. : εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Mpenetatou.pdf