Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η ιχνηλασιμότητα και τα συστήματά της στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταπτυχιακή Εργασία 16738
Συγγραφέας:
Κροκίδα, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η Διεθνοποίηση των αλυσίδων λιανικού εμπορίου: η προσωρινή παραμονή της Wal-Mart στη Γερμανία’

Μεταπτυχιακή Εργασία 16932
Συγγραφέας:
Σιδηρόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διαδικτυακές τεχνολογίες και συρρίκνωση του χώρου: εμπόδια εφαρμογής στις μικρές επιχειρήσεις απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου

Άρθρο Περιοδικού 309
Δημιουργός:
Σκορδίλη, Σοφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Βιβλιοκριτικές: Global shift: reshaping the global economic map in the 21st century / Dicken Peter, Sage Publications, London, 2003 (4th edition)

Άρθρο Περιοδικού 460
Δημιουργός:
Σκορδίλη, Σοφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η συμβολή της Οικονομικής Γεωγραφίας στη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση: σχόλιο στην πρόσφατη βιβλιογραφία

Άρθρο Περιοδικού 140
Δημιουργός:
Σκορδίλη, Σοφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Καλές πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18401
Συγγραφέας:
Δημητρίου, Αντιγόνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 18316
Συγγραφέας:
Ανδρονίκου, Αντώνιος Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Γεωγραφία του διαδικτύου και συρρίκνωση του χώρου: η περίπτωση των μικρομεσαίαων επιχειρήσεων του Νομού Πιερίας

Πτυχιακή Εργασία 14070
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Πολιτικές και κινήματα εντός του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 18109
Συγγραφέας:
Τσενέ, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Συστήματα μέτρησης της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακή Εργασία 18978
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική πολιτική
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αναζητώντας «εξ αποστάσεως» λύσεις για τη διαρροή εγκεφάλων: Γέφυρες Γνώσης / Συνεργασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18973
Συγγραφέας:
Κατσίνης, Αναστάσης Αυγερινός Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτική επιστήμη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Γεωγραφική αναδιάρθρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Αττική

Πτυχιακή Εργασία 20160
Συγγραφέας:
Μπάλα, Βασιλική Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και Αγροδιατροφή: Εντοπίζοντας τις προκλήσεις και προοπτικές για την Ελευσίνα 2021

Μεταπτυχιακή Εργασία 21251
Συγγραφέας:
Λακριντής, Αθανάσιος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Το ποικιλόμορφο τοπίο του λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Κυψέλη

Πτυχιακή Εργασία 22588
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Επιπτώσεις της δραστηριότητας των εταιρικών αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στα τοπικά αγροτροφικά συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 8233
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης, Μιχαήλ Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Αστικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και οι επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή: Η περίπτωση της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23120
Συγγραφέας:
Μπουκουβάλας, Γεώργιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-03-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές/εμπορικές επιχειρήσεις και την απασχόληση στη δυτική Αθήνα από το σεισμό της 7/9/1999: ανάλυση τάσεων και προτάσεις μέτρων πολιτικής

Άρθρο Περιοδικού 325
Δημιουργός:
Σκορδίλη, Σοφία
Χαλκιάς, Χρίστος
Σαπουντζάκη, Καλλιόπη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η αγροδιατροφή ως δημιουργικός κλάδος στον αστικό χώρο: η ένταξή της στο θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23209
Συγγραφέας:
Τσώνου, Χριστιάννα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-04-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0