Γεωγραφική αναδιάρθρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Αττική

Πτυχιακή Εργασία 20160
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφική αναδιάρθρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων στην Αττική
Συγγραφέας:
Μπάλα, Βασιλική Χ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Σκορδίλη, Σοφία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των δικτύων των καταστημάτων, που εφαρμόζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του λιανικού εμπορίου τροφίμων στην ηπειρωτική ζώνη της Περιφέρειας Αττικής.
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή, η οποία περιγράφει αναλυτικά τον σκοπό εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής. Παρουσιάζει τη σημαντικότητα του θέματος της ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου τροφίμων και αναφέρει την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.
Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις επιπτώσεις της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στις καταναλωτικές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική ανάλυση των βασικών επιπτώσεων στον κλάδο το ελληνικού λιανικού εμπορίου τροφίμων.
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι στρατηγικές που αναπτύσσουν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων στα πλαίσια του μεγάλου ανταγωνισμού που διέπει τον κλάδο. Γίνεται αναφορά τόσο σε στοιχεία από την ελληνική αγορά όσο και στοιχεία από το εξωτερικό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εστίαση στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου τροφίμων που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εντοπίσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο δίκτυο των καταστημάτων τους. Επιπλέον να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών που ακολουθούν ώστε να ισχυροποιήσουν την θέση τους.
Το καταληκτικό κεφάλαιο της εργασίας συνοψίζει, σε μορφή συμπερασμάτων, τα βασικά ευρήματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Εμπόριο
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Λοιπά Θέματα:
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο
Λιανικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Γεωγραφία, Οικονομική
Λέξεις-κλειδιά:
λιανικό εμπόριο τροφίμων, Σούπερ μαρκετ, Αττική, στρατηγικές, αναδιάρθρωση
Περιγραφή:
77 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

BALA_GEO_2018.pdf

3 MB