Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών

Υποσειρά 932
Τίτλος:
Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 31 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1968-95
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1995
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 31 φακέλους και βιβλία σχετικά με τα μισθολογικά θέματα της ΧΑΣΟΟ, θέματα ασφάλισης των καθηγητών και θέματα συνταξιοδότησης, Βιβλία Ταμείου, Απολογισμούς, Προϋλογισμούς και Επιχορηγήσεις, Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών, Έγγραφα σχετικά με δαπάνες, Μπλοκ επιταγών και παλιά βιβλιάρια Τραπέζης του Σχολικού Ταμείου της ΧΑΣΟΟ

Φίλτρα

 

1. Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια

Φάκελος 1000
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ.

2. Μ.Τ.Π.Χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Επιτροπή Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1004
Χρονική κάλυψη:
1972 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
81 σ.

3. Μπλόκ Επιταγών και παλαιά βιβλιάρια Τραπέζης Σχολικού Ταμείου

Φάκελος 1002
Χρονική κάλυψη:
1974 - 1987
Περιγραφή / Μέγεθος:
7 μπλοκ επιταγών + 2 Βιβλιάρια

4. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1976,1977,1978

Φάκελος 1008
Χρονική κάλυψη:
1976 - 1978
Περιγραφή / Μέγεθος:
14 σ. + 46 σ.

5. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1979, 1980, 1981, 1982

Φάκελος 1009
Χρονική κάλυψη:
1979 - 1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
99 σ. + 49 σ.

6. Στοιχεία συντάξεων και συνταξιούχων

Φάκελος 1001
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
78 σ.

7. Βιβλίον μισθοδοσίας από 1975-1980

Φάκελος 1012
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1980
Περιγραφή / Μέγεθος:
203 σ.

8. Πράξη 140, μεταβολή προϋπολογισμών 1992

Φάκελος 1029
Χρονική κάλυψη:
1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ.

9. Μισθολογιο Καθηγητών άρχεται 1989 έως 1994

Φάκελος 1013
Χρονική κάλυψη:
1989 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
202 σ. + 17 σ.

10. Βιβλίο πληρωμής καθηγητών ΧΑΣΟΟ άρχεται από Οκτ. 1988

Φάκελος 1014
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

11. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1990-1994

Φάκελος 1011
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
52 σ.

12. Μισθοδοτκές καταστάσεις από το 1991 και μετά (1991-1995)

Φάκελος 1018
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
300 σ.

13. Προέγκριση δαπανών, Κατάλογος μηχανημάτων-θαμνοκοπτικά

Φάκελος 1003
Χρονική κάλυψη:
1992 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ. + 1 Κατάλογος

14. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ [1983-1990]

Φάκελος 1010
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ.

15. Μισθολόγια - Βιβλιάρια ενσήμων Σχολ. Ταμέιου

Φάκελος 1015
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 βιβλιάρια + 4 βιβλία μισθοδοσίας

16. Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών

Φάκελος 1006
Χρονική κάλυψη:
1985
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.

17. ΙΚΑ Καθηγητών - βιβλιάρια

Φάκελος 1017
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 βιβλιάρια

18. Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1981-1988

Φάκελος 984
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
216 σ.

19. Βιβλίο μισθοδοσίας 1973-1974

Φάκελος 983
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
77 σ.

20. Βιβλίο μισθοδοσίας καθηγητών ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 990
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.