ΙΚΑ Καθηγητών - βιβλιάρια

Φάκελος 1017
Τίτλος:
ΙΚΑ Καθηγητών - βιβλιάρια
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 βιβλιάρια
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1988
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Φάκελος
Παρουσίαση περιεχομένου:
Φάκελος που περιέχει 4 βιβλιάρια ΙΚΑ καθηγητών
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Ασφάλιση, Κοινωνική
Ένσημα
Ασφαλιστικά βιβλιάρια
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία