Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια

Φάκελος 1000
Τίτλος:
Χρηματικά Εντάλματα Επιτροπής Σχολικού Ταμείου ΧΑΣΟΟ και Τοκομερίδια
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1994
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Ντοσιέ διαστάσεων 33x26 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει έγγραφα σχετικά με Εντάλματα Εθνικής Τράπεζας, υπηρεσία εντελλομένων εξόδων διαμερίσματος Πειραιώς, αντίγραφα για τα έτη 1970-94
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Χρηματικά εντάλματα
Δαπάνες
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση Φ4 (9)
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία