Επίδραση διατροφικής παρέμβασης με ψάρια ιχθυοτροφείου στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF (Platelet Activating Factor, παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων) σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό

Μεταπτυχιακή Εργασία 15706
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση διατροφικής παρέμβασης με ψάρια ιχθυοτροφείου στα ένζυμα μεταβολισμού του PAF (Platelet Activating Factor, παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων) σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό
Συγγραφέας:
Πετσίνη, Φιλιώ
Περίληψη:
Η επίδραση της διατροφής στην καρδιαγγειακή υγεία είναι γνωστή, καθώς και η συμμετοχή του παράγοντα ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. In vitro αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επίδραση συστατικών της δίαιτας στα επίπεδα του PAF και στη δραστηριότητα των μεταβολικών ενζύμων. Επιπλέον, πολυάριθμες κλινικές μελέτες παρέμβασης με ψάρι υποστηρίζουν τη βελτίωση των διαφόρων αθηροσκληρωτικών παραγόντων, ιδιαίτερα του λιπιδαιμικού προφίλ και της αιμοπεταλιακής συσσώρευσης.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση της κατανάλωσης ψαριών στη μεταβολική δραστηριότητα των ενζύμων του PAF. Επομένως, 30 υγιείς εθελοντές ηλικίας 30-65, συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή 2x2 διασταυρούμενη μελέτη, όπου κατανάλωναν είτε κανονικό ψάρι (NF) είτε εμπλουτισμένο (EF) δύο φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες, ενώ υπήρξε και περίοδος κάθαρσης 6 εβδομάδων. Ελήφθησαν δείγματα αίματος μετά από 10-ωρη νηστεία, πριν και μετά από κάθε παρέμβαση.
Τα PAF-ένζυμα που μελετήθηκαν για την δράση τους ήταν η PAF ακετυλοϋδρολάση (PAF-ΑΗ), η DTT-insensitive CDP-χολίνη: 1-αλκυλο-2-ακετυλο-sn-γλυκερόλη χολίνη-φωσφοτρανσφεράση (PAF-CPT) και συνδεδεμένη-σε-λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάση Α2 ( LpPLA2). Προσδιορισμός της δραστικότητας της ΡΑF-ΑΗ και της LpPLA2 πραγματοποιήθηκε με μέτρηση της ραδιενέργειας του επισημασμένου προϊόντος της ενζυμικής δοκιμασίας. Όσον αφορά την δραστηριότητα της PAF-CPT, το προϊόν απομονώθηκε με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) και τα επίπεδα του εκτιμήθηκαν με πρόκληση αιμοπεταλιακής συσσώρευσης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το IBM SPSS Statistics 21.
Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παρεμβάσεων. Συνολικά, η παρέμβαση οδήγησε σε σημαντική μείωση της PAF-CPT δραστηριότητας (p = 0.011, NF), ενώ η δραστηριότητα των LpPLA2 και PAF-ΑΗ δε μεταβλήθηκε. Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων PAF-CPT και PAF-ΑΗ (p <0,01). Περαιτέρω μελέτη απαιτείται με περισσότερα γεύματα, προκειμένου να εξεταστεί μια ισχυρότερη επίδραση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λέξεις-κλειδιά:
Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), Αθηροσκλήρωση, Ψάρι 4. PAF-CPT 5. PAF-AH
Περιγραφή:
94 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Petsini_METEDD_15.pdf

1 MB