Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Model-Based Enterprise Information System Design: A SysML-based approach

Διδακτορική Διατριβή 19924
Συγγραφέας:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μηχανική υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή με χρήση μηχανικής μάθησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21313
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Θεόδωρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μηχανική υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

3. Silicon Photonics

Μεταπτυχιακή Εργασία 18258
Συγγραφέας:
Μπαμπέκος, Παναγιώτης Χρήστος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μηχανική υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0