Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των υδατικών πόρων της Νήσου Νάξου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2081
Συγγραφέας:
Προμπονά, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μελέτη των απόψεων και των στάσεων των κατοίκων 3 δήμων του Ν. Φθιώτιδας σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων

Πτυχιακή Εργασία 14316
Συγγραφέας:
Σίνου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Ρύπανση των υδάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Υδατικοί πόροι Νομού Αργολίδας: προβλήματα διαχείρισής τους, τρόποι ορθολογικής αξιοποίησης

Πτυχιακή Εργασία 14352
Συγγραφέας:
Βιδάλη, Ματούλα
Σταματελοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Διατήρηση φυσικών πόρων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων της περιοχής Τυρνάβου του Ν. Λάρισας

Πτυχιακή Εργασία 14112
Συγγραφέας:
Μπιζέλη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διατήρηση φυσικών πόρων
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι υγρότοποι της Κύπρου

Πτυχιακή Εργασία 14604
Συγγραφέας:
Θεοφίλου, Δώρα
Νικολαΐδου, Έλλη
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Ρύπανση των υδάτων
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διαχείριση πόσιμου νερού στην πόλη της Λεμεσού

Πτυχιακή Εργασία 3206
Συγγραφέας:
Αντωνίου, Νάγια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Υδρολογία. Ύδατα
Περιβαλλοντική διαχείριση
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η στάση των κατοίκων του Ν. Αττικής απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 17721
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διατήρηση φυσικών πόρων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0