Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της διατροφής: η περίπτωση των βαρέων - τοξικών μετάλλων

Πτυχιακή Εργασία 14386
Συγγραφέας:
Κεχαγιόγλου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ρύπανση των υδάτων
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Τοξικολογία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0