Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η χρήση των ναρκωτικών από τη νεολαία μας και οι επιπτώσεις της

Πτυχιακή Εργασία 14492
Συγγραφέας:
Κυμπούρη, Σωτηρία
Καλογεροπούλου, Γεωργία
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 18316
Συγγραφέας:
Ανδρονίκου, Αντώνιος, Χρυσόστομος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) καταγραφής - επεξεργασίας ανωνύμων ιατρικών δεδομένων με στόχο της παραγωγή διαχρονικών μελετών για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 17909
Συγγραφέας:
Φασουλάκη, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προς τη μετανάστευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 15640
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Στατιστική ανάλυση των νοσημάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα

Πτυχιακή Εργασία 13882
Συγγραφέας:
Παπατριανταφύλλου, Ευδοκία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Ιατρική (Γενικά)
Ιστορία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η επίδραση του τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην υγεία της επιτόκου και στην υγεία και ανάπτυξη του απογόνου

Πτυχιακή Εργασία 19136
Συγγραφέας:
Μπαμπίλη, Μαρία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιατρική (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ευρωπαϊκό χώρο: διατροφή ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

Πτυχιακή Εργασία 19359
Συγγραφέας:
Γουρουντή, Σταυρούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Διαιτολογία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για ιατρικά περιστατικά με χρήση γνωσιακών τεχνικών

Πτυχιακή Εργασία 17395
Συγγραφέας:
Αδαμακόπουλος, Ανδρέας Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ανάλυση συστήματος αρχειοθέτησης διαχείρισης και διανομής ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων – Picture Archiving and Communication System (PACS): μελέτη περίπτωσης 401ΓΣΝΑ

Μεταπτυχιακή Εργασία 17499
Συγγραφέας:
Σιταρίδη, Γαλάτεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

Πτυχιακή Εργασία 18051
Συγγραφέας:
Στεφανάκη, Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρική (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0