Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γνώσεις και αντιλήψεις των εργαζομένων στο χώρο της υγείας με τις εφαρμογές και δυνατότητες της Τηλεϊατρικής

Πτυχιακή Εργασία 17931
Συγγραφέας:
Μπάρμπα, Φανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0