Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διερεύνηση ανάπτυξης μεθοδολογίας διαχρονικής παρακολούθησης εδαφικής παραμόρφωσης ηφαιστείου με βάση το ανοιχτού κώδικα λογισμικό SNAP

Πτυχιακή Εργασία 20189
Συγγραφέας:
Μπαντουβάκη, Κωνσταντίνα, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεκτονική γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Rio-Patra fault zone monitoring using multi-temporal DInSAR techniques

Μεταπτυχιακή Εργασία 20204
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διερεύνηση σεισμικής διακινδύνευσης στην περιοχή του Δ. Κηφισίας με τη χρήση λογισμικού HAZUS

Πτυχιακή Εργασία 3817
Συγγραφέας:
Τεχνίτης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεκτονική γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η τρωτότητα παραγωγικών τομέων σε σεισμική καταστροφή. Η περίπτωση της Κεφαλονιάς, 26/01/2014

Μεταπτυχιακή Εργασία 19602
Συγγραφέας:
Μπελιά, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Ηφαίστεια και σεισμοί
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ανάλυση τρωτότητας πανεπιστημιαής κοινότητας έναντι σεισμικού κινδύνου και σχεδιασμός πρόληψης - ετοιμότητας: η περίπτωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Πτυχιακή Εργασία 18482
Συγγραφέας:
Καλλιαντάς, Δημήτριος Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Ηφαίστεια και σεισμοί
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του ρέματος Καμάρα (περιοχή Μεγάρων, Νομού Αττικής)

Πτυχιακή Εργασία 14068
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα

Πτυχιακή Εργασία 19315
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Σωτήρης Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεκτονική γεωλογία
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Καταγραφή της εδαφικής παραμόρφωσης λόγω της σεισμικής ακολουθίας του 1953 στην νήσο Κεφαλληνία

Πτυχιακή Εργασία 17360
Συγγραφέας:
Χαρβαλής, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκτίμηση κατά βάθους διάβρωσης στην περιοχή Νεάπολης – Μαλέα (Ν. Πελοπόννησος)

Πτυχιακή Εργασία 18054
Συγγραφέας:
Τσούκαλας, Λεωνίδας, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Σεισμική δραστηριότητα στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο την τελευταία δεκαετία και η πρόβλεψή των σεισμών με ραδόνιο

Πτυχιακή Εργασία 19175
Συγγραφέας:
Μαχαίρα, Παρασκευή Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Συσχέτιση ρηγμάτων - κλάδων υδρογραφικού δικτύου και ακτογραμμής της νήσου Ικαρίας με τη χρήση Σ.Γ.Π.

Πτυχιακή Εργασία 16814
Συγγραφέας:
Κατσίμπας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεκτονική γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0