Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα: κίνητρα και ανασταλτικοί παράγοντες

Μεταπτυχιακή Εργασία 17422
Συγγραφέας:
Δράκος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Κίνητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Transformational leadership in Greek primary education

Μεταπτυχιακή Εργασία 20226
Συγγραφέας:
Βερτόπουλος, Αριστείδης Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Κίνητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Δείκτης Νοημούνης, κίνητρα, στρατηγικές μάθησης και σχολικές επιδόσεις μαθητών Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18427
Συγγραφέας:
Καλλιακμάνη, Αγγελική Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Συνείδηση, νόηση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Κίνητρα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0