Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. H διαδικασία έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ε.Ε : η περίπτωση της Γλυφοσάτης

Πτυχιακή Εργασία 21135
Συγγραφέας:
Σκορδάκη, Αναστασία, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η αναθεώρηση του άρθρου 24Σ: η υπαναχώρηση ωφέλησε διπλά

Άρθρο Περιοδικού 71
Δημιουργός:
Μανιτάκης, Αντώνης
Θεματικές Κατηγορίες:
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η νομική θέση και η κοινωνική ασφάλιση της γυναίκας της υπαίθρου

Πτυχιακή Εργασία 14530
Συγγραφέας:
Μίχου, Ιωάννα
Προύτζου Μπούρα, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

Μεταπτυχιακή Εργασία 17508
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. DRONE νομικό πλαίσιο με έμφαση στην ιδιωτικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 17937
Συγγραφέας:
Κούτσικος, Απόστολος, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία

Μεταπτυχιακή Εργασία 18931
Συγγραφέας:
Κατράς, Δημήτριος Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0