Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποιότητα υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα: η περίπτωση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Μεταπτυχιακή Εργασία 4388
Συγγραφέας:
Ηλίας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Τράπεζες και τραπεζική - αυτοματισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0