Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διδασκαλείο / ΧΑΣΟΟ

Σειρά 922
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με το Διδασκαλείο και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Μαθητολόγια / Βαθμολόγια, β. Γενικοί έλεγχοι, γ. Ειδικοί έλεγχοι, δ. Λοιπά έγγραφα, ε. Διδακτικά βιβλία

2. Πρόγραμμα εξομοίωσης

Σειρά 926
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2001
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 2 Υποσειρές σχετικές με το πρόγραμμα εξομοίωσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Τμήμα ΟΟΟ, β. Τμήμα ΕΔΔ

3. Διοικητικά 1911-1994

Σειρά 923
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με τα διοικητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών, β. Βιβλία και φάκελοι πράξεων, γ. Πρωτόκολλα, δ. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις, ε. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

4. Οπτικοακουστικό υλικό

Σειρά 924
Χρονική κάλυψη:
1932 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 2 Υποσειρές οι οποίες περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Φωτογραφίες, β. Slides