Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Exploring the use of UAVs with the simplified “triangle” technique for Soil Water Content and Evaporative Fraction retrievals in a Mediterranean setting

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26098
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Maltese, A.
Carlson, T.N.
Provenzano, G.
Pavlides, A.
Ciraolo, G.
Hristopulos, D.T.
Capodici, F.
Chalkias, C.
Dardanelli, G.
Manfreda, S.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Sensitivity analysis of artificial neural network for chlorophyll prediction using hyperspectral data

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26105
Δημιουργός:
Srivastava, P.K.
Gupta, M.
Singh, P.P.
Prasad, R.
Pandey, M.K.
Raghubanchi, A.S.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Statistical Unfolding Approach to Understand Influencing Factors for Taxol Content Variation in High Altitude Himalayan Region

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26115
Δημιουργός:
Gupta, A.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Singh, P.P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021-12-07
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Seasonal trends in clouds and radiation over the Arctic areas from satellite observations during 1982 to 2019

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26127
Δημιουργός:
Wang, Xi
Liu, Jian
Yiang, Bingyun
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Liu, Hui
Hu, Bo
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021-08-12
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Long-term trend analysis of precipitation and extreme events over Kosi river basin in India

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26129
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021-06-18
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Random Forests with least trimmed squares regression for soil moisture deficit using SMOS satellite soil moisture

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26120
Δημιουργός:
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Prasad, R.
Triantakonstantis, D.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021-07-27
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Evaporative fluxes and Surface Soil Moisture Retrievals in a Mediterranean setting from Sentinel-3 and the "simplified triangle"

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25626
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Sandric, I.
Hristopulos, D.T.
Carlson, T.N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Cross-Validation of Radio-Frequency-Interference Signature in Satellite Microwave Radiometer Observations over the Ocean

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25632
Δημιουργός:
Wu, Ying
Li, M.
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Seasonal variation of key environmental parameters in the Sea of Oman using EO data and GIS

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25646
Δημιουργός:
Al-Hajri, S.M.
Petropoulos, George P.
Markogianni, Vassiliki
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-07-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Retrievals of key biophysical parameters at mesoscale from the Ts/VI scatterplot domain

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 25648
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Hristopulos, D.T.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-10-14
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Estimating Chlorophyll-a of Inland Water Bodies in Greece Based on Landsat Data

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24794
Δημιουργός:
Markogianni, Vassiliki
Kallivas, Dionissios
Petropoulos, George P.
Dimitriou, Elias
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-06-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Use of Hyperion for Mangrove Forest Carbon Stock Assessment in Bhitarkanika Forest Reserve: A Contribution Towards Blue Carbon Initiative

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24268
Δημιουργός:
Anand, A.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Sharma, J.K.
Malhi, R.K.M.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Quantifying Land Cover Changes in a Mediterranean Environment Using Landsat TM and Support Vector Machines

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24303
Δημιουργός:
Fragou, S.
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Louka, P.
Srivastava, P.K.
Karpouzas, K.
Kalivas, D.P.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-07-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Temperature and Humidity Profile Retrieval from FY4-GIIRS Hyperspectral Data Using Artificial Neural Networks

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24310
Δημιουργός:
Cai, X.
Bao, Y.
Petropoulos, George P.
Lu, F.
Lu, Q.
Zhu, L.
Wu, Y.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-06-09
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. An Integrated GIS-Hydro Modeling Methodology for Surface Runoff Exploitation via Small-Scale Reservoirs

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24318
Δημιουργός:
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Psarogiannis, A.
Pissias, E.
Louka, P.
Petropoulos, George P.
Chalkias, C.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-11-13
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Appraisal of SMAP Operational Soil Moisture Product from a Global Perspective

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24261
Δημιουργός:
Suman, S.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Pandey, M.K.
O'Neil, P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Identifying Spatially Correlated Patterns between Surface Water and Frost Risk Using EO Data and Geospatial Indices

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24325
Δημιουργός:
Louka, P.
Papanikolaou, I.
Petropoulos, George P.
Kalogeropoulos, K.
Stathopoulos, N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-02-24
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. An Integrated Spatiotemporal Pattern Analysis Model to Assess and Predict the Degradation of Protected Forest Areas

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24322
Δημιουργός:
Malhi, R.K.M.
Anand, A.
Srivastava, P.K.
Sandhya Kiran, G.
Petropoulos, George P.
Chalkias, C.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020-08-29
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0