Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις στην παράκτια ζώνη της νήσου Σίφνου

Πτυχιακή Εργασία 14330
Συγγραφέας:
Θεοδώρου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Ρύπανση των υδάτων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χρήσεις γης και ήπιες μορφές ανάπτυξης στη Νήσο Σίφνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 6201
Συγγραφέας:
Θεοδώρου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0