Τμήμα ΟΟΟ

Υποσειρά 939 1425 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τμήμα ΟΟΟ
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 17 φακέλους σχετικά με το πρόγραμμα εξομοίωσης της Οικιακής Οικονομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τα έτη 1998-2000
Παραγωγός:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 17 φακέλους (κλασέρ), οι οποίοι περιέχουν αιτήσεις πτυχιούχων, καθώς και Κυπρίων πτυχιούχων της Σχολής για το πρόγραμμα εξομοίωσης της ΟΟΟ. 'Ενας από τους φάκελους (κλασέρ) περιέχει τις Τραπεζικές αποδείξεις των Κυπρίων συμμετεχόντων και επιπλέον ένας φάκελος (κλασέρ) περιέχει έγγραφα που αφορούν στα διοικητικά θέματα του Προγράμματος για τους Κύπριους φοιτητές

Φίλτρα

 

1. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1100
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
362 σ.

2. Αιτήσεις εξομοίωσης ΟΟΟ ακ. έτος 1999-2000 έναρξη 12/06/2000

Φάκελος 1101
Χρονική κάλυψη:
2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
427 σ. + 1 φακ.

3. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1102
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
344 σ.

4. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1104
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
129 σ.

5. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Δ-Θ

Φάκελος 1109
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
356 σ.

6. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Α-Γ

Φάκελος 1110
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
696 σ.

7. Τμήμα Οικακής Οικονομίας Πρόγραμμα Εξομοίωσης, έναρξη 14/6/99

Φάκελος 1103
Χρονική κάλυψη:
1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
308 σ.

8. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Κ-Λ

Φάκελος 1108
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
674 σ.

9. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Μ-Ο

Φάκελος 1107
Χρονική κάλυψη:
1998 - 1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
518 σ.

10. ΚΥΠΡΟΣ (διοικητικά)

Φάκελος 1105
Χρονική κάλυψη:
1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
254 σ. + 1 φακ.

11. Αιτήσεις εξομοίωσης τμήμα ΟΟΟ Π-Σ

Φάκελος 1106
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
837 σ. + 1 φακ.

12. Αποδείξεις Τραπέζης Κυπρίων

Φάκελος 1116
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
205 σ.

13. Εξομοίωση [διάφορα]

Φάκελος 1113
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
Πρέπει να δούμε τι θα ψηφιοποιηθεί γιατί υπάρχουν πρότυπα αιτήσεων σε πολλά αντίτυπα

14. Αιτήσεις Κυπρίων πτυχιούχων ΧΑΣΟΟ για εξομοίωση

Φάκελος 1114
Χρονική κάλυψη:
1998
Περιγραφή / Μέγεθος:
268 σ.

15. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Τ-Ω

Φάκελος 1111
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
270 σ.

16. Εξομοίωση Τμήμα ΟΟΟ Τ-Ω

Φάκελος 1112
Χρονική κάλυψη:
1998 - 2000
Περιγραφή / Μέγεθος:
333 σ.

17. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας, Πρόγραμμα Εξομοίωσης, έναρξη 1/3/99 - Δηλώσεις

Φάκελος 1115
Χρονική κάλυψη:
1999
Περιγραφή / Μέγεθος:
325 σ.