Τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη και η γεωγραφία των χωροθετικών αντιθέσεων: μελέτη δύο περιπτώσεων τουριστικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ισπανία

Διδακτορική Διατριβή 6552 1046 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη και η γεωγραφία των χωροθετικών αντιθέσεων: μελέτη δύο περιπτώσεων τουριστικής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ισπανία
Συγγραφέας:
Μελισσουργός, Γιώργος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χατζημιχάλης, Κωστής
Περίληψη:
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη και τις μεγάλες επενδύσεις σε τουριστικά συγκροτήματα γκολφ. Η διερεύνηση βασίζεται στην ερευνητική στρατηγική της θεωρητικά ενημερωμένης εμπειρικής έρευνας πεδίου. Το θεωρητικό σκέλος της έρευνας αφορά: α) στις θεωρίες τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης, β) στις χωροκοινωνικές αντιθέσεις και συγκρούσεις που αναδεικνύουν το διακύβευμα της ανάπτυξης, γ) στον τουρισμό – και ιδιαίτερα στις όψεις της παραγωγής του – ως μία περιθωριοποιημένη θεματική εντός των περιφερειακών σπουδών και δ) στον τουρισμό του γκολφ και στον οικιστικό τουρισμό ως ιδιαίτερες τάσεις εντός της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του τουρισμού στη Μεσόγειο. Η έρευνα πεδίου σε έναν πρωτοπόρο τουριστικό προορισμό, την Ισπανική Costa del Sol, εστιάζει στη συνάρθρωση γηπέδων γκολφ με οικιστικά-τουριστικά συγκροτήματα και αναλύει τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις της συνάρθρωσης αυτής τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο προορισμού. Με βάση την εμπειρία από την Ισπανία αναλύεται το πρόσφατο κύμα επενδυτικών προτάσεων για συγκροτήματα γκολφ στην Ελλάδα και μελετάται σε βάθος η περίπτωση της σχεδιαζόμενης σύνθετης τουριστικής επένδυσης στο Κάβο Σίδερο (Ανατολικό Λασίθι). Γίνεται κριτική εκτίμηση των αναπτυξιακών επιπτώσεων της επένδυσης και εξετάζεται η αναδυόμενη χωροκοινωνική σύγκρουση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-12-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Τοπική ανάπτυξη
Περιφερειακός προγραμματισμός
Regional planning
Τουρισμός - Ελλάδα - Περιπτωσιολογικές μελέτες
Tourism - Greece - Case studies
Τουρισμός - Ισπανία - Περιπτωσιολογικές μελέτες
Tourism - Spain - Case studies
Πάλη των τάξεων
Social conflict
Γεωγραφία, Οικονομική
Economic geography
Περιγραφή:
xvi, 512 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0