Βιβλιοκριτικές: Μετανάστευση γυναικών προς τη Νότια Ευρώπη - Gender, migration in Southern Europe / Anthias Floya, Gabriella Lazaridis (επιμ.), Berg, Oxford 2000 - Gender, migration and domestic service. The politics of black women in Italy / Andall Jacqueline, Ashgate, Aldershot 2000, σ. 332 - Las presencias de la immigracion femenina. Un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en Cataluna / Ribas Natalia, Icaria-Antazyt (mujeres, voces y propuestas), Barcelona 1999

Άρθρο Περιοδικού 211 1069 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιοκριτικές: Μετανάστευση γυναικών προς τη Νότια Ευρώπη - Gender, migration in Southern Europe / Anthias Floya, Gabriella Lazaridis (επιμ.), Berg, Oxford 2000 - Gender, migration and domestic service. The politics of black women in Italy / Andall Jacqueline, Ashgate, Aldershot 2000, σ. 332 - Las presencias de la immigracion femenina. Un recorrido por Filipinas, Gambia y Marruecos en Cataluna / Ribas Natalia, Icaria-Antazyt (mujeres, voces y propuestas), Barcelona 1999
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Βαΐου, Ντίνα
Σελίδες:
σ. 130-131
Σημειώσεις:
Βιβλιοκριτικές, Μετανάστευση, γυναίκες, Νότια Ευρώπη, Anthias Floya, Lazaridis Gabriella, Andal Jacqueline, Ribas Natalia
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0