Επιστημονική Επετηρίδα Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας

Περιοδικό 14745 3351 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιστημονική Επετηρίδα Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας

Φίλτρα

 

1. Επιστημονική Επετηρίδα. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας. Τόμος 1

Ψηφιοποιημένος Τόμος 14756
Ταξιθετικός αριθμός:
EPISTIMONIKI EPETIRIDA-XASOO-TOMOS A

2. Επιστημονική Επετηρίδα. Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή Οικιακής Οικονομίας. Τόμος 2

Ψηφιοποιημένος Τόμος 14757
Ταξιθετικός αριθμός:
EPISTIMONIKI EPETIRIDA-XASOO-TOMOS B