Φιλαδέλφεια

Χάρτης 1146 1084 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Φιλαδέλφεια
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Περιγραφή:
Χάρτης 70x53 εκ.
Κλίμακα:
1:250,000
Γεωγραφική περιοχή:
Φιλαδέλφεια
Θεματικές Κατηγορίες:
Χάρτες
Λοιπά Θέματα:
Φιλαδέλφεια - Χάρτες
Ελλάδα - Ιστορία - Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 - Χάρτες
Σημειώσεις:
Προσωρινή εκτύπωσις
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αναπαραγωγή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0