Σμύρνη

Χάρτης 1144 1108 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σμύρνη
Περιγραφή:
Χάρτης 68x52 εκ.
Κλίμακα:
1:250,000
Γεωγραφική περιοχή:
Σμύρνη
Θεματικές Κατηγορίες:
Χάρτες
Λοιπά Θέματα:
Σμύρνη - Χάρτες
Ελλάδα - Ιστορία - Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 - Χάρτες
Σημειώσεις:
Έκδοσις προσωρινή
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αναπαραγωγή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0