Προύσα

Χάρτης 1142 1206 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προύσα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Περιγραφή:
Χάρτης 68x52 εκ.
Ημερομηνία:
1921
Κλίμακα:
1:250.000
Γεωγραφική περιοχή:
Προύσα
Θεματικές Κατηγορίες:
Χάρτες
Λοιπά Θέματα:
Ελλάδα - Ιστορία - Μικρασιατική εκστρατεία, 1919-1922 - Χάρτες
Προύσα (Μικρά Ασία) - Χάρτες
Σημειώσεις:
Προσωρινή εκτύπωσις
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αναπαραγωγή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0