Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Κίνδυνοι ατυχημάτων και ασφάλεια στις θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές

Μεταπτυχιακή Εργασία 15016
Συγγραφέας:
Βαρελάς, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προβλήματα κινητικότητας των πολιτών εντός της πόλης με έμφαση στη στάθμευση αυτοκινήτων. Εμπειρική διερεύνηση.

Πτυχιακή Εργασία 15621
Συγγραφέας:
Θάνου, Δανάη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μέσα μαζικής μεταφοράς: οι επιπτώσεις του μετρό και του τραμ στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών

Πτυχιακή Εργασία 15619
Συγγραφέας:
Ζησοπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Συλλογή δεδομένων κίνησης των ΜΜΜ με χρήση κινητών τηλεφώνων, με σκοπό την ενημέρωση του επιβατικού κοινού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16435
Συγγραφέας:
Σουλιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η ιχνηλασιμότητα και τα συστήματά της στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μεταπτυχιακή Εργασία 16738
Συγγραφέας:
Κροκίδα, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Πτυχιακή Εργασία 17363
Συγγραφέας:
Δικαίος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα μεταφορών (Car Pooling)

Πτυχιακή Εργασία 17401
Συγγραφέας:
Τσούκης, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μεταφορές και επικοινωνίες
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εξαγωγή γνώσης από δεδομένα κίνησης χρηστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 17514
Συγγραφέας:
Λάμπου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μεταφορές και επικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εφαρμογή πράσινων στρατηγικών στο κλάδο των τροφίμων: Η περίπτωση των σούπερ μάρκετ

Μεταπτυχιακή Εργασία 18153
Συγγραφέας:
Χρήστου, Ευθαλία Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων σχεδιασμού πορείας σε αυτόνομα υποβρύχια οχημάτα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18237
Συγγραφέας:
Πολίτη, Ελένη Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη των Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας Vehicle to Vehicle(V2V) και Vehicle to Infrastructure(V2I)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18136
Συγγραφέας:
Ζαχαράτου, Διονυσία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Maritime/Shipping Logistics. Ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και η συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 19196
Συγγραφέας:
Χεκίμη, Ασπασί Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μετακίνηση στην πόλη για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και η σημασία της ένταξης του ποδηλάτου στο σύστημα μετακινήσεων

Πτυχιακή Εργασία 19335
Συγγραφέας:
Σκανδάλης, Κωνσταντίνος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η εφαρμογή και οι προοπτικές των υπηρεσιών τρίτων (outsourcing) στο χώρο των logistics (third party logistics): η ελληνική και διεθνής εμπειρία

Πτυχιακή Εργασία 15989
Συγγραφέας:
Γουσέτη, Ευρυδίκη Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τα ευφυή συστήματα μεταφορών

Πτυχιακή Εργασία 7330
Συγγραφέας:
Κυριαζής, Θεοδωρής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η αγορά & εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού βιολογικού κρασιού

Πτυχιακή Εργασία 20097
Συγγραφέας:
Μπόζο, Φλωριάν Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Σύσταση κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων για τις οδικές συγκοινωνίες τις Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 20178
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Νικόλαος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πτυχιακή Εργασία 7901
Συγγραφέας:
Κωστάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Από το χωράφι στο τραπέζι του καταναλωτή: η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας οπωροκηπευτικών

Πτυχιακή Εργασία 9355
Συγγραφέας:
Mema, Rezarta
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Μεταφορές και επικοινωνίες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Τα κανάλια εφοδιασμού των νησιών στην Ελλάδα: εμπειρική διερεύνηση στις Κυκλάδες

Πτυχιακή Εργασία 8484
Συγγραφέας:
Καρατζά, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0