Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (Outsourcing) στον τομέα της εφοδιαστικής: η περίπτωση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5812
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (Outsourcing) στον τομέα της εφοδιαστικής: η περίπτωση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών
Συγγραφέας:
Μώτου, Αλεξάνδρα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η προσπάθεια να εξακριβωθεί κατά πόσο οι ελληνικές βιομηχανικές φαρμακευτικές εταιρείες αναθέτουν τις υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων τους σε τρίτους (Τhird Party Logistics–3PL) και σε ποια κριτήρια βασίζεται η απόφαση για την εν λόγω ανάθεση. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη μέθοδο διανομής ερωτηματολογίου, η οποία διήρκησε από το Σεπτέμβριο του 2007 ως τον Απρίλιο του 2008, με τη συμμετοχή 25 από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, στην έρευνα γίνεται εκτίμηση του υποδείγματος Λογιστικής Παλινδρόμησης σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών Τhird Party Logistics (3PL).
Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα για τις φαρμακευτικές εταιρείες να έχουν αναθέσει τις υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης των προϊόντων τους σε εξωτερικούς συνεργάτες 3PL, εξαρτάται από το αν αυτές θεωρούν ότι οι υπηρεσίες τρίτων στην αποθήκευση των προϊόντων τους δεν παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό μειονέκτημα, από το αν πιστεύουν πως η χρήση των υπηρεσιών τρίτων στον τομέα της διανομής βοηθάει κυρίως στην αποδέσμευση κεφαλαίων αλλά ταυτόχρονα καθιστά δυσκολότερο τον άμεσο έλεγχο και τέλος από το αν χρησιμοποιούν τα εργαλεία του διαδικτύου για την εξεύρεση δυνητικών προμηθευτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Μεταφορές και επικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Φαρμακευτική βιομηχανία και εμπόριο - Ελλάδα
Pharmaceutical industry - Greece
Εφοδιαστική - Ελλάδα
Logistics - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Περιγραφή:
105 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0