Σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6029
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Σταματία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη με ειδίκευση στην Αγωγή του Καταναλωτή.
Ο βασικός λόγος που με οδήγησε στην διεξαγωγή του συγκεκριμένου θέματος, είναι επειδή τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί, επιθυμούν όλο και περισσότερο να ενημερώνονται για τις μεθόδους παραγωγής των τροφίμων «από το χωράφι στο πιάτο» και θέλουν να είναι σίγουροι ότι λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα. Έτσι, διαμορφώνουν τις καταναλωτικές τους προτιμήσεις δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των αγαθών και, κατ’ επέκταση, στη σήμανση τους, στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους και στο περιβάλλον που παράγονται ή προσφέρονται.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι τα σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων. Στόχος της είναι να εξετάσει τις αντιλήψεις των καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίμων, για την πληροφόρηση που παίρνουν από τις συσκευασίες των τροφίμων, τον βαθμό επιρροής των πληροφοριών και κατά πόσο γνωρίζουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στο νομό Αττικής. Η εμπειρική ανάλυση απέφερε αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Μεταφορές και επικοινωνίες
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική
Logistics
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Food - Safety measures
Λέξεις-κλειδιά:
Εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ιχνηλασιμότητα
Περιγραφή:
122 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Samara_Stamatia.pdf