Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή των διευθυντικών στελεχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας: συγκριτική μελέτη στους νομούς Αττικής και Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 8408
Συγγραφέας:
Παπαδάτου, Ευαγγελούλα, Αστέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-12
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Χώρα

Διδακτορική Διατριβή 20926
Συγγραφέας:
Παπαδάτου, Ευαγγελούλα, Αστέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0