Η συμβολή των διευθυντικών στελεχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας: συγκριτική μελέτη στους νομούς Αττικής και Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 8408 108 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή των διευθυντικών στελεχών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας: συγκριτική μελέτη στους νομούς Αττικής και Κορινθίας
Συγγραφέας:
Παπαδάτου, Ευαγγελούλα, Αστέριος
Περίληψη:
Στο σύγχρονο σχολείο μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία του. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι το σχολικό κλίμα, και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων
Η παρούσα λοιπόν εργασία, σκοπό έχει να διερευνήσει τη συμβολή των διευθυντικών στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Αττικής και Κορινθίας στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων τους.
Η βασική προβληματική που οριοθέτησε το σκοπό της εργασίας είναι η θέση ότι η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία ενός σχολείου είτε αυτό βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο είτε σε μία αγροτική περιοχή σχετίζεται στενά με την ικανή σχολική ηγεσία.
Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα διευθυντικά στελέχη θεωρούν ως παράγοντα αναποτελεσματικότητας την ελλιπή κατάρτιση τους πάνω σε θέματα, που αφορούν κυρίως την διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη μας ότι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση θετικού κλίματος.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την δημιουργία Ειδικής Σχολής Ανάπτυξης των ηγετικών στελεχών της εκπαίδευσης που θα στοχεύει στην σφαιρική διοικητική τους κατάρτιση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ηγεσία
Leadership
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education, Primary - Greece
Διευθυντές σχολείων
School administrators
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Περιγραφή:
110 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0