Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μισθολογικές διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 7434
Συγγραφέας:
Γώτη, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-24
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Το κόστος διαβίωσης, ο βαθμός δανεισμού και το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16410
Συγγραφέας:
Γώτη, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0