Το κόστος διαβίωσης, ο βαθμός δανεισμού και το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 16410 444 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το κόστος διαβίωσης, ο βαθμός δανεισμού και το επίπεδο φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης
Συγγραφέας:
Γώτη, Νίκη
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκαν η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κάλυψη βασικών δαπανών ενός νοικοκυριού καθώς και η επίδραση διαφόρων παραγόντων στη σύναψη δανείου, με σκοπό τη διερεύνηση του ύψους του. Έτσι, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 400 νοικοκυριών στο νομό Αττικής, από τον Ιούλιο 2014 έως τον Αύγουστο 2014. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση του νοικοκυριού, τροφίμων και συνολική, όπως και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ωθούν ένα νοικοκυριό στο όριο της φτώχειας και στο δανεισμό, μέσω της προσέγγισης του μοντέλου Craggit, του μοντέλου Heckman και των παλινδρομήσεων (γραμμικών, ισομερών, λογιστικών και διατεταγμένων). Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι με την αύξηση της ηλικίας του ερωτώμενου, αν έχει ιδιόκτητη κατοικία και εργάζεται είναι λιγότερο πιθανό να το νοικοκυριό να είναι στο όριο της φτώχειας. Όσον αφορά τη σύναψη δανείου, αν ο αρχηγός είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία και αν υπάρχουν παιδιά, είναι πιο πιθανό το νοικοκυριό να έχει κάποιας μορφής δάνειο. Τέλος, με την αύξηση του εισοδήματος του νοικοκυριού, με την ύπαρξη παιδιών και όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού, αυξάνεται και το επίπεδο συνολικής κατανάλωσης του νοικοκυριού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Κόστος και επίπεδο ζωής
Δάνεια, Προσωπικά
Λέξεις-κλειδιά:
όριο φτώχειας, δάνειο, κατανάλωση, υπόδειγμα Craggit, υπόδειγμα Heckman
Περιγραφή:
274 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Goti_METOOO_14.pdf

7 MB