Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σχέσης βιοχημικών δεικτών και διατροφικών συνηθειών όπως αυτές αποτιμώνται μέσω ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και ημερολογίων καταγραφής τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6270
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Παραγοντική ανάλυση για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των ατόμων αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Πτυχιακή Εργασία 6518
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0