Παραγοντική ανάλυση για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των ατόμων αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Πτυχιακή Εργασία 6518 432 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παραγοντική ανάλυση για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών των ατόμων αναφορικά με τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου, Αμαλία
Περίληψη:
Σκοπός: Αν και η ανθυγιεινή διατροφή έχει αναδειχθεί ως μείζων παράγοντας καρδιαγγειακής νόσου, η στάση του πληθυσμού απέναντι σε αυτή την θεώρηση δεν έχει διερευνηθεί, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτίμηση των γνώσεων και αντιλήψεων για την διατροφή ως παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Μεθοδολογία: Μελετήθηκε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα 2728 ατόμων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας (42,5% άνδρες, 40±15 ετών, και 52,5% γυναίκες, 38±15 ετών). Για την αξιολόγηση των γνώσεων και των αντιλήψεων για τη διατροφή ως καρδιαγγειακού παράγοντα, 10 ερωτήσεις ταξινομήθηκαν ως σωστό-λάθος και ένας δείκτης από 0 (πολύ κακή γνώση) έως 10 (άριστη γνώση) δημιουργήθηκε. Αποτελέσματα: Η μέση βαθμολογία του δείκτη είναι 5,9±1,5 στους άνδρες και 6,2±1,4 στις γυναίκες (p<0,001). Θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του δείκτη και της ηλικίας των συμμετεχόντων (r=0,12, p<0,001) καθώς και των ετών σπουδών (r=0,05, p=0,017). Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ανέδειξε τα ακόλουθα πρότυπα μεταξύ των συμμετεχόντων: το κυρίαρχο πρότυπο είναι άτομα που πιστεύουν ότι η ανθυγιεινή διατροφή είναι παράγοντας κινδύνου, είναι ενημερωμένοι για τη σχέση τροφίμων–υγείας, πιστεύουν ότι το ελαιόλαδο, τα φρούτα και λαχανικά και οι μαργαρίνες με φυτικές στερόλες μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και δηλώνουν ότι ακολουθούν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, ακολούθως, το δεύτερο κατά σειρά πρότυπο αποτελείτο από άτομα που πιστεύουν ότι τα διατροφικά συμπληρώματα (π.χ. ω-3) μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, θεωρούν ως σημαντικότερο διατροφικό κίνδυνο τα κορεσμένα λίπη, αλλά δεν πιστεύουν ότι οι στερόλες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιχειρεί την αποτύπωση τάσεων και αντιλήψεων απέναντι στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Από την ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύεται η χαμηλή γνώση των ατόμων (μέση βαθμολογία 6/10) όσον αφορά τη σωστή διατροφή που πρέπει να ακολουθήσουν για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με τις γυναίκες να έχουν καλύτερη γνώση από τους άνδρες. Επίσης, φάνηκε ότι καθώς αυξάνεται τόσο η ηλικία όσο και τα έτη σπουδών τόσο αυξάνεται ο βαθμός των γνώσεων. Η πολιτεία αλλά και οι επιστημονικοί φορείς οφείλουν να αναδείξουν το πρόβλημα του χαμηλού επιπέδου γνώσεων και να δράσουν άμεσα, με στόχο την μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στην χώρα μας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
58 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, giwtopoulou.pdf