Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επίδραση περιγεννητικών παραγόντων στην εκδήλωση ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 8289
Συγγραφέας:
Ιατρίδη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προμεταμοσχευτική εκτίμηση της κατάστασης θρέψης ασθενών υποψήφιων για μεταμόσχευση νεφρού και συσχέτιση της με επιπλοκές και συν-νοσηρότητα κατά την πρώτη μεταμοσχευτική περίοδο

Μεταπτυχιακή Εργασία 5678
Συγγραφέας:
Ιατρίδη, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-04
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0