Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαχρονική ανάλυση του ηφαιστείου της Αίτνας με τη χρήση υπερφασματικών δεδομένων Hyperion

Πτυχιακή Εργασία 16807
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διπλωματία των καταστροφών: η περίπτωση Ελλάδας - Τουρκίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15885
Συγγραφέας:
Μπαλάφας, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Σχέδιο εκκένωσης του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης της Κέρκυρας σε περίπτωση σεισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 15882
Συγγραφέας:
Σπίγγου Πολυλά, Μαρία Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λήμνο νομός Λέσβου

Μεταπτυχιακή Εργασία 15899
Συγγραφέας:
Ανυφαντή, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter ως πηγής εθελοντικής γεωγραφικής πληροφορίας για την εξαγωγή μακροσεισμικών παρατηρήσεων και την ανάπτυξη χαρτών μακροσεισμικής έντασης

Διδακτορική Διατριβή 15448
Συγγραφέας:
Αραποστάθης, Ευστάθιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-01-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Long and short term monitoring of ground deformation in Thessaly basin using space-based SAR Interferometry

Διδακτορική Διατριβή 5795
Συγγραφέας:
Fakhri, Falah
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Δημιουργία και αξιολόγηση ψηφιακού υψομετρικού μοντέλου (DEM) με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και GPS

Πτυχιακή Εργασία 17719
Συγγραφέας:
Ρούτης, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Καταγραφή της εδαφικής παραμόρφωσης λόγω της σεισμικής ακολουθίας του 1953 στην νήσο Κεφαλληνία

Πτυχιακή Εργασία 17360
Συγγραφέας:
Χαρβαλής, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Τεκτονική γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Investigation on the correlation of remote sensing satellite data, environmental parameters and measurements of 137 CS activity concentrations in the Greek marine environment through the development of a geographical information system (GIS): a preliminary approach

Μεταπτυχιακή Εργασία 17554
Συγγραφέας:
Μαυροκεφάλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Υδρολογία. Ύδατα
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάλυση των παραγόντων που συνθέτουν απειλή από δασική πυρκαγιά στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω ως βάση για το σχεδιασμό αντιπυρικής προστασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 17560
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτου, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. "Σεισμόπολις": Πιλοτικό ολοκληρωμένο σύστημα για την εξοικείωση με τους σεισμούς και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αντισεισμικής προστασίας

Άρθρο Περιοδικού 512
Δημιουργός:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του αντισεισμικού σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Πάτρας: οργανωτικές και πολεοδομικές διαστάσεις

Άρθρο Περιοδικού 101
Δημιουργός:
Δανδουλάκη, Μιράντα
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Χωρική κατανομή των εδαφικών υποχωρήσεων στην περιοχή Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα με την χρήση διαστημικών δεδομένων Radar (SAR)

Πτυχιακή Εργασία 18060
Συγγραφέας:
Πέγιου Μαλακού, Βασιλική Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Έδαφος. Εδαφολογία
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διαχρονική παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων MERIS/ENVISAT

Πτυχιακή Εργασία 18161
Συγγραφέας:
Καραμιχαλάκη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μετεωρολογία
Κλιματολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Χρήση της φασματικής πληροφορίας του αισθητήρα Hyperion και του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος του αισθητήρα Sentinel-1, για τη διαφοροποίηση των ροών λάβας στο ηφαίστειο της Αίτνας (Σικελία).

Μεταπτυχιακή Εργασία 18554
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Γεωλογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Χαρτογράφηση της κάλυψης γης της νήσου Κρήτης με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων SENTINEL 2

Μεταπτυχιακή Εργασία 18294
Συγγραφέας:
Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Μελέτη επίδρασης της σεισμικότητας στην εδαφική παραμόρφωση στη νήσο Θήρα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18145
Συγγραφέας:
Πέτρου, Παναγιώτα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Μέτρα πρόληψης, διαδικασίες απόκρισης και αποκατάστασης ενός καταστροφικού σεισμικού γεγονότος σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον στον ελλαδικό χώρο: συγκριτική μελέτη των σεισμών της Θεσσαλονίκης (1978) και Κεφαλληνίας (2014)

Μεταπτυχιακή Εργασία 18087
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Αλεξάνδρα Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ηφαίστεια και σεισμοί
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του πλημμυρικού κινδύνου: η περίπτωση του Έβρου (2014-2015)

Πτυχιακή Εργασία 18445
Συγγραφέας:
Παπαστέργιος, Αστέριος Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Πλημμυρικός Κίνδυνος στο Θριάσιο Πεδίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 14875
Συγγραφέας:
Κρούσκα, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0