Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία

Μεταπτυχιακή Εργασία 1594 204 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαχείριση φυσικών κινδύνων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς: περίπτωση μελέτης: φυσικοί κίνδυνοι στην Αρχαία Ολυμπία
Συγγραφέας:
Ζάμπα, Ιφιγένεια
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης, Ισαάκ
Περίληψη:
Η ανάγκη για την προστασία και τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κρίνεται επιτακτική στο πλαίσιο της επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης. Ο μετριασμός και η αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων σε πολιτιστικά μνημεία και χώρους προσελκύουν, τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συμβάλλουν η σύσταση αρμόδιων διεθνών οργανισμών, η θεσμοθέτηση διεθνών συμβάσεων και διακηρύξεων και η χάραξη ενιαίων στρατηγικών για τη διάσωση των πολιτιστικών αγαθών, δίνοντας έμφαση στον προληπτικό σχεδιασμό διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Στην Ελλάδα, παρά το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, οι προσπάθειες αυτές χρειάζονται περισσότερη οργάνωση και συντονισμό, με συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Στην περίπτωση μελέτης, εξετάζονται οι φυσικές απειλές στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισής τους. Η μελέτη της παθολογίας των μνημείων και των πρακτικών του παρελθόντος στην αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων συνιστά σημαντικό εργαλείο για την προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Προστασία
Πολιτιστική κληρονομιά - Διατήρηση και αποκατάσταση
Φυσικές καταστροφές - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός) - Ολυμπία
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Ηλεία (Νομός) - Ολυμπία
Περιγραφή:
142 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, zampa.pdf