Προβλήματα συμπεριφοράς αλλοδαπών και ελλήνων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 7938
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προβλήματα συμπεριφοράς αλλοδαπών και ελλήνων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής των Αθηνών
Συγγραφέας:
Μπακάλη, Ασημίνα
Περίληψη:
Η εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς από τους μαθητές, αποτελούσε πάντοτε ένα θέμα που προβλημάτιζε και δυσκόλευε τόσο τους εκπαιδευτικούς κατά την μαθησιακή διαδικασία όσο και τους κηδεμόνες. Περισσότερο όμως από όλους επηρεάζονται και δυσκολεύονται τα ίδια τα παιδιά, καθώς τοποθετούνται στο περιθώριο και δύσκολα ξεφεύγουν από τον ρόλο που τους έχει αποδοθεί. Η συμπεριφορά αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και εσωτερικών διεργασιών. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν οι ήδη υπάρχουσες αρνητικές παράμετροι, ενισχύονται από συνθήκες μετανάστευσης, ρατσιστικής διάθεσης, οικονομικής ανέχειας και παραγκωνισμού. Η παρούσα εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε 219 εφήβους μαθητές (157 γηγενείς και 62 αλλοδαπούς) 3 Γυμνασίων και 3 Λυκείων της Αττικής, είχε ως στόχο να μελετήσει τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι έφηβοι μαθητές στο σύνολό τους και να καταγράψει τις διάφορες μορφές εκδήλωσής τους. Ειδικότερα επιχείρησε να εξετάσει την ύπαρξη και το μέγεθος της παραβατικότητας, καθώς και τη σωματική, ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών. Επιπροσθέτως, εξετάστηκαν διαφορές στη συμπεριφορά με βάση την καταγωγή – εθνικότητα, το φύλο και τη σχολική τάξη. Οι 219 μαθητές συμπλήρωσαν τα αυτοαναφορικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel) και Εφήβων για τις Υπηρεσίες Πρόληψης (GAPS). Γενικά οι έφηβοι μαθητές φάνηκε να έχουν αναπτύξει θετικές πτυχές στη συμπεριφορά τους (πορκοινωνικές δεξιότητες), ενώ εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για την προσωπική τους ασφάλεια. Οι μαθητές στο σύνολό τους, δηλώνουν επιρρεπείς σε προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και το σχολείο, δυσκολίες προσοχής/υπερδραστηριότητα, συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές διαγωγής. Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στην εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών ανάμεσα στα δύο φύλα, όσο και ανάμεσα στους γηγενείς και τους αλλοδαπούς μαθητές. Τέλος διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις κατηγορίες προβληματικών συμπεριφορών που εξετάσθηκαν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διαταραχές συμπεριφοράς στην εφηβεία
Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Μετανάστες - Εκπαίδευση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Αλλοδαποί - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Περιγραφή:
128 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0