Οι μισθολογικές διαφορές των εκπαιδευτικών στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 6408
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι μισθολογικές διαφορές των εκπαιδευτικών στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία
Συγγραφέας:
Σολάκη, Μελίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μισθοί και ημερομίσθια - Ελλάδα
Wages - Greece
Δημόσια σχολεία - Ελλάδα
Public schools - Greece
Ιδιωτικά σχολεία - Ελλάδα
Private schools - Greece
Μισθοί και ημερομίσθια - Εκαπιδευτικοί - Ελλάδα
Wages - School employees - Greece
Εκπαιδευτικοί - Μισθοί και ημερομίσθια - Ελλάδα
School employees - Salaries, etc. - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Μισθοί, μισθοδοσία, δημόσια εκπαίδευση, ιδιωτική εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί
Περιγραφή:
216 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, solakh.pdf