Εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών των εφήβων Α΄ Γυμνασίου με βάση το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής και ο ρόλος της παρέμβασης- διατροφικής αγωγής στα πλαίσια του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στη βελτίωση τους

Μεταπτυχιακή Εργασία 4433 416 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση των διατροφικών συνηθειών των εφήβων Α΄ Γυμνασίου με βάση το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής και ο ρόλος της παρέμβασης- διατροφικής αγωγής στα πλαίσια του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας στη βελτίωση τους
Συγγραφέας:
Χατζηττοφή, Αδούλα
Περίληψη:
Στη περιγραφική έρευνα που ακολουθεί εξετάστηκαν οι διατροφικές συνήθειες των εφήβων Α’ Γυμνασίου και συγκρίθηκαν, πρωτίστως, με τις διατροφικές συστάσεις για εφήβους. Το ερευνητικό εργαλείο που υιοθετήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων το οποίο διανεμήθηκε σε 60 άτομα. Ο ερευνητής εντόπισε τις προβληματικές ομάδες τροφίμων στις οποίες η κατανάλωση σημειώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι ομάδες αυτές εντοπίζονται αρχικά να είναι τα λαχανικά, με ποσοστό ατόμων να βρίσκονται κάτω από τις συνιστώμενες έξι (6) συνιστώμενες μικρομερίδες το 93%, αντίστοιχα. Επιπλέον, στην ομάδα των ψαριών τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση βρίσκεται κάτω από τις συνιστώμενες πέντε με έξι (5-6) μικρομερίδες σε αντίστοιχο ποσοστό 90%. Τέλος, η ομάδα των δημητριακών βρίσκεται σε ποσοστό ατόμων 90%, κάτω από τις συνιστώμενες (8) οκτώ μικρομερίδες. Ωστόσο, οι ποσότητες των φρούτων που καταναλώνονται καθημερινά είναι ικανοποιητικές. Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων είναι υψηλή και βρίσκεται πάνω από τις συνιστώμενες (2) δύο μικρομερίδες. Η περισσότερο διαδεδομένη ομάδα κατανάλωσης φαίνεται να είναι τα γλυκά, με αντίστοιχο ποσοστό 87% να βρίσκεται πάνω από τις συνιστώμενες 3μμ την εβδομάδα. Οι πατάτες είναι ευρείας κατανάλωσης αφού ποσοστό ατόμων 70% βρίσκεται πάνω από τη συνιστώμενη ποσότητα. Η κατανάλωση ελαιολάδου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (77% και 90%) ενώ, αντίθετα, η κατανάλωση βουτύρου σε ιδιαίτερα χαμηλά (10%). Οι περισσότεροι μαθητές έχουν φυσιολογικό βάρος, διατηρούν ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής άσκησης, ενώ οι διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή καθιστούν πρωτίστως αναγκαία την υιοθέτηση νέων διαστάσεων (από τις ήδη υπάρχουσες), όσον αφορά τη διατροφική μόρφωση και επιμόρφωση των εφήβων με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού αυτού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Έφηβοι - Διατροφή
Nutrition - In adolescence
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
Food habits - Teenagers
Περιγραφή:
170 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki26.pdf