Η εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοίκηση της εκπαίδευσης

Πτυχιακή Εργασία 24390 29 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εφαρμογή του διαδικτύου των πραγμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοίκηση της εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βίλλιος, Αντώνιος, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαλακέλης, Χρήστος
Περίληψη:
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων αποτελεί την εξέλιξη του σημερινού παραδοσιακού διαδικτύου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για απλές καθημερινές συσκευές με δυνατότητες διασύνδεσης ανά μεταξύ τους. Εξαιτίας του χαμηλού κόστους των δικτύων ασύρματων αισθητήρων αλλά και της προοπτικής που υπόσχεται έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για την συνεχή μελέτη του όσο και για την εφαρμογή του σε διάφορους τομείς της καθημερινής μας ζωής.
Μία από τις πολλές εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων είναι στην εκπαίδευση με τα έξυπνα σχολεία. Τα έξυπνα σχολεία θα αποτελούν καινοτομία για τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Με την βοήθεια του διαδικτύου των πραγμάτων θα προσφέρουν βελτιωμένο επίπεδο τόσο σε θέματα διδασκαλίας, όσο και σε θέματα προσβασιμότητας στην εκπαίδευση.
Άλλη μια ενδιαφέρουσα εφάρμογη του διαδικτύου των πραγμάτων, είναι η αποτελεσματικότερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείρηση και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικάσιας από τους αρμόδιους φορείς.
Ως εκ τούτου αντικέιμενο αυτής της εργασίας αποτελούν αυτές οι εφαρμογές με σκοπό να τις μελετήσει και να αναδείξει κάθε τους πτυχή. Τέλος εκτός απο θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας θα μελετηθεί και το πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων τα οπόια θα αποτελούν την βάση όλων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδικτυακές εφαρμογές
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδίκτυο των πραγμάτων, Διαδίκτυο των πραγμάτων στην εκπαιδευση, Εξυπνο σχολειο, Διαδίκτυο των πραγμάτων και νομική διακυβέρνηση
Περιγραφή:
82 σ.,εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AntoniosVillios.pdf

1 MB