Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 45
Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων

Πτυχιακή Εργασία 14845
Συγγραφέας:
Κατάκης, Ιωάννης Μανούσος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14865
Συγγραφέας:
Κορωνιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάπτυξη εφαρμογής και δικτυακής πλατφόρμας (sensing platform) μέτρησης απόδοσης ασύρματων δικτύων για συσκευές iOS

Πτυχιακή Εργασία 14869
Συγγραφέας:
Κουντουράς, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάπτυξη εφαρμογών γονικού ελέγχου για κινητές συσκευές Android

Πτυχιακή Εργασία 14897
Συγγραφέας:
Μανδαλενάκη, Μαρία Ευφραιμία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αυτόματη εξαγωγή και διαχείριση περιεχομένου από ειδησεογραφικά site

Πτυχιακή Εργασία 14819
Συγγραφέας:
Χαράτσεβ, Φίλιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι συγκεντρώσεις τεχνολογικά κρίσιμων χημικών στοιχείων στην Ελλάδα και οι πιθανές βιολογικές επιπτώσεις τους

Πτυχιακή Εργασία 16118
Συγγραφέας:
Μαντρατζή, Μπαρίς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αποτίμηση επίδοσης δικτύων επικοινωνιών 4G

Πτυχιακή Εργασία 15798
Συγγραφέας:
Κοψιαύτης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση portal παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών σε φοιτητές (student-to student- S2S)

Πτυχιακή Εργασία 15837
Συγγραφέας:
Τζέμης, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ευθυγράμμιση προτάσεων φυσικής γλώσσας με εξαγωγή ομοιότητας λέξεων από γράφο συνωνύμων

Πτυχιακή Εργασία 16649
Συγγραφέας:
Γρίβας, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης αμαξιδίου με χρήση Arduino

Πτυχιακή Εργασία 16684
Συγγραφέας:
Χατζηλένας, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εξόρυξη γνώσης από βιβλιογραφικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 16596
Συγγραφέας:
Παναγόπουλος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος Betting Arbitrage

Πτυχιακή Εργασία 16599
Συγγραφέας:
Βολάκης, Γιώργος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Πτυχιακή Εργασία 16757
Συγγραφέας:
Δουβίτσας, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Επιχειρηματικότητα
Γεωργία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής και ενημέρωσης των αλλοδαπών φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 16714
Συγγραφέας:
Hemati, Ahmad Arash, Ghulam Ali
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

Πτυχιακή Εργασία 16247
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος, Χαρίλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Web-based εφαρμογή εξαγωγής στατιστικών δεδομένων από την Eurostat, στατιστικής ανάλυσής τους και εξαγωγής συμπερασμάτων

Πτυχιακή Εργασία 16308
Συγγραφέας:
Νούτση, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας

Πτυχιακή Εργασία 14793
Συγγραφέας:
Δρίτσουλας, Ξενοφών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για την υποστήριξη διαδικασιών νοσηλείας

Πτυχιακή Εργασία 5216
Συγγραφέας:
Παππά, Νεκταρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Πτυχιακή Εργασία 5226
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής με βάση τη μέτρηση νατριουρητικών πεπτιδίων

Πτυχιακή Εργασία 6227
Συγγραφέας:
Χέλμη, Μαρία Νεφέλη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0