ΕΚΕ και πρακτικές βιωσιμότητας σε εθνικές και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες: μία συγκριτική ανάλυση περιεχομένων ιστοσελίδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 24246 93 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΚΕ και πρακτικές βιωσιμότητας σε εθνικές και διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες: μία συγκριτική ανάλυση περιεχομένων ιστοσελίδων
Συγγραφέας:
Φραντζεσκάκη, Αικατερίνη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταυρινούδης, Θεόδωρος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα ζητήματα αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και την εφαρμογή τους στον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων. Μετά τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις πρακτικές ΕΚΕ, κρίθηκε ενδιαφέρον να εξετασθεί το ζήτημα από την οπτική της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα να συλλεχθούν στοιχεία που αφορούν στις προτεραιότητες και δραστηριότητες ΕΚΕ τριών κορυφαίων διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων (Hilton, Marriott, Accor). Οι ενέργειες και οι καλές πρακτικές που υλοποιούνται από μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου επισημαίνονται και χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για σύγκριση με εκείνες μιας κορυφαίας ελληνικής ξενοδοχειακής αλυσίδας (Grecotel). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ανάλυση περιεχομένου των ιστοτόπων των ξενοδοχείων, καθώς και των εκθέσεων ΕΚΕ και βιωσιμότητας, με στόχο τον εντοπισμό των διαστάσεων της ΕΚΕ στον ξενοδοχειακό κλάδο, τις κύριες θεματικές κατηγορίες στις οποίες επικεντρώνονται οι εκθέσεις των ξενοδοχειακών εταιρειών και τις στρατηγικές επικοινωνίας ΕΚΕ. Τα ευρήματα υποδεικνύουν αφενός ότι υπάρχει υψηλός βαθμός ομοιότητας αναφορικά με τις διαστάσεις ΕΚΕ (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική) και τις κύριες θεματικές κατηγορίες (περιβάλλον, κοινωνία, εργατικό δυναμικό, αγορά και επιχειρησιακές αξίες) που απασχολούν τις διεθνείς αλυσίδες και την Grecotel. Αφετέρου όμως διαπιστώνεται ότι η επικοινωνιακή στρατηγική ΕΚΕ της Grecotel δεν ανταποκρίνεται σε αυτή των διεθνών ξενοδοχειακών εταιρειών και ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τόσο σε επίπεδο εκθέσεων (reports) όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών επικοινωνιακών δράσεων ΕΚΕ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Ξενοδοχεία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιωσιμότητα, Εκθέσεις ΕΚΕ, Επικοινωνιακές δράσεις ΕΚΕ, Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Εταιρική κοινωνική Ευθύνη
Περιγραφή:
127 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AIKATERINIFRANTZESKAKI.pdf

3 MB