Δόλιες πρακτικές στον κλάδο των τροφίμων στην ΕΕ. Καταγραφή και μελέτη περιπτώσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 23777 54 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δόλιες πρακτικές στον κλάδο των τροφίμων στην ΕΕ. Καταγραφή και μελέτη περιπτώσεων
Συγγραφέας:
Τσιριγώτη, Μαριτίνα, Δημοσθένης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μπόσκου, Γεώργιος
Περίληψη:
Τόσο η εμφάνιση όσο και η ανάπτυξη των δόλιων πρακτικών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο που αποτελείται από την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, τον υπερπληθυσμό αλλά και τα οικονομικά κίνητρα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συλλογή και η επεξεργασία του συνόλου των καταγεγραμμένων περιπτώσεων δόλιων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενοι τόσο στις νοθείες των τροφίμων όσο και στις απάτες της επισήμανσης αυτών, στον κλάδο των τροφίμων από την πρώτη επικρατούσα καταγραφή το έτος 1980 έως και τον Απρίλιο του 2020. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την βάση δεδομένων του συστήματος RASFF και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 2061 περιπτώσεις και συγκεκριμένα 1552 περιπτώσεις αφορούν τη νοθεία ενώ 509 ήταν οι καταγεγραμμένες απάτες ως προς την επισήμανση των προϊόντων, εμφανίζονται σε συγκεντρωτικούς πίνακες όπου φαίνονται οι περιπτώσεις των δόλιων πρακτικών σχετιζόμενες με διαφορετικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως η ημερομηνία, οι αποφάσεις που εκτελέστηκαν, οι χώρες που σχετίζονται με τις περιπτώσεις κ.α.. Παράλληλα, μέσω της διπλωματικής εργασίας και για την πλήρη εξοικείωση του αναγνώστη αλλά και για την ορθή στήριξη της εργασίας, παρουσιάζονται τόσο οι ορισμοί και τα νομικά πλαίσια που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και το φαινόμενο των δόλιων πρακτικών όσο και οργανισμοί, φορείς και συστήματα που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας καθώς και συστήματα προστασίας των επιχειρήσεων από πιθανή εμφάνιση δόλιων πρακτικών στον κλάδο των τροφίμων. Στην συνέχεια αναφέρονται χαρακτηριστικά οι πιο σημαντικές και σοβαρές περιπτώσεις δόλιων πρακτικών που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν. Τέλος, τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν σε αρχείο μορφής excel και προορίζονται να πλαισιώσουν και να ενισχύσουν την πλήρη εικόνα που επικρατεί ως προς το φαινόμενο των δόλιων πρακτικών στον τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε βάθος χρόνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Χειρισμός τροφίμων
Τροφή - Ποιότητα
Λέξεις-κλειδιά:
επισήμανση τροφίμων, νοθεία, δόλιες πρακτικές
Περιγραφή:
65 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARITINATSIRIGOTI.pdf

2 MB