Η σχέση της εργασιακής εικανοποίησης της εργασιακής εξουθένωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 23342 71 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της εργασιακής εικανοποίησης της εργασιακής εξουθένωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Παπαευαγγελίου, Παναγιώτα, Ζήκος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και πως αυτές συνδέονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία ενισχύει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διεργασίας και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
Στην έρευνα συμμετείχαν 321 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπλήρωσαν την κλίμακα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (WEILS), το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (M.B.I) και ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με πιλοτική εφαρμογή για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας για την επαγγελματική ικανοποίηση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλή.
Για την επαγγελματική εξουθένωση βρέθηκε ότι είναι μεσαίου βαθμού, ενώ όσον αφορά στις διαστάσεις βρέθηκαν μέτριος βαθμός στην διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης, αντίστοιχα μέτριος βαθμός στην κλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων και χαμηλός στην αποπροσωποποίηση.
Βασικό στοιχείο της παρούσας έρευνας είναι ότι η συνολική επαγγελματική ικανοποίηση έχει συγκριτικά μέτριο βαθμό (72%). Οι παράγοντες που την ενισχύουν είναι η ικανότητα των εκπαιδευτικών να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά τους, η σχέση που έχουν με τη διεύθυνση του σχολείου, οι σχέσεις με τους συναδέλφους τους, οι επιδόσεις με τους μαθητές τους και τέλος οι σχέσεις τους με γονείς και κηδεμόνες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-05-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Λέξεις-κλειδιά:
επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Επαγγελματική ικανοποίηση
Περιγραφή:
141 σ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotaPapaevangeliou.pdf

2 MB