Διατήρηση και αξιοποίηση του παραδοσιακού ενδύματος ως στοιχείο πολιτισμού: Η περίπτωση των ενδυμασιών της Προεδρικής Φρουράς

Μεταπτυχιακή Εργασία 21814
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατήρηση και αξιοποίηση του παραδοσιακού ενδύματος ως στοιχείο πολιτισμού: Η περίπτωση των ενδυμασιών της Προεδρικής Φρουράς
Συγγραφέας:
Σταμπουλίλη, Ζωή, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του παραδοσιακού ενδύματος και ειδικότερα των ενδυμασιών των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Αντικείμενα της έρευνας υπήρξαν η μελέτη της ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας των ευζωνικών ενδυμασιών, η καταγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δράσεων προβολής του ρόλου και των ενδυμασιών της Προεδρικής Φρουράς και η απήχηση των προγραμμάτων αυτών σε μαθητές/-τριες. Ως προς τη μέθοδο αρχικά πραγματοποιήθηκε φαινομενολογική και μορφολογική περιγραφή των στολών και στη συνέχεια έγινε εμβάθυνση στις ειδικές πολιτιστικές επιδράσεις, στην αναζήτηση συμβόλων και στην ερμηνεία τους. Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη και δομημένη συνέντευξη. Επιπλέον, για τη διερεύνηση της απήχησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Προεδρική Φρουρά σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε μαθητές/-τριες. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές/-τριες του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω. Συμπερασματικά, οι ενδυμασίες των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς διατηρώντας στοιχεία τοπικών φορεσιών συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού. Επιπλέον, συνδέονται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα της νεότερης Ελλάδας, ξεκινώντας δηλαδή από τα χρόνια της Επανάστασης, οι παραδοσιακές στολές των Ευζώνων μας ταξιδεύουν στην εποχή του Μακεδονικού Αγώνα, των δύο Βαλκανικών πολέμων, της Μικρασιατικής εκστρατείας και τέλος των δύο παγκόσμιων πολέμων. Κατά συνέπεια, οι στολές αυτές αποτελούν διαχρονικό σύμβολο υπέρτατων αγαθών, όπως της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα επιτυγχάνουν με τρόπο άμεσο την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης και βοηθούν στην ενδυνάμωση της ιστορικής συνέχειας. Όλες οι στολές είναι χειροποίητες, για αυτό και έχουν μεγάλο κόστος και χρόνο κατασκευής. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες παραδοσιακές τεχνικές ραπτικής, κεντητικής και υποδηματοποιίας. Εφαρμόζονται παρόμοιες τεχνικές με εκείνες των ραφτάδων του Βυζαντίου, έτσι ώστε η τέχνη αυτή του χρυσοκεντητή αδιάκοπα να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Ένδυση και ενδύματα - Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Εύζωνοι, Προεδρική Φρουρά, παραδοσιακό ένδυμα
Περιγραφή:
104 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ZoiStampoulili.pdf

4 MB