Η δόμηση και η αξιοποίηση της εικόνας ενός σχολικού οργανισμού ως προς το κοινωνικό του περιβάλλον. Απόψεις γονέων - Η περίπτωση του νομού Πέλλας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21793
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δόμηση και η αξιοποίηση της εικόνας ενός σχολικού οργανισμού ως προς το κοινωνικό του περιβάλλον. Απόψεις γονέων - Η περίπτωση του νομού Πέλλας
Συγγραφέας:
Γάτσου, Ελισσάβετ, Σταύρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Το σχολείο είναι σημαντικό, σύμφωνα με τον Παγανό (1998), να καταφέρει να ανταποκριθεί στις ανάγκες κι επιθυμίες των γονέων και των μαθητών του και να λειτουργεί έτσι ώστε να δύναται να προσελκύσει και νέους σπουδαστές. Κατ’ επέκταση λοιπόν, η εικόνα που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στο κοινό τους έχει πολύ μεγάλη σημασία (Brown,και Mazzarol, 2009). Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τις απόψεις γονέων για τη δόμηση και αξιοποίηση της εικόνας ενός σχολικού οργανισμού ως προς το κοινωνικό του περιβάλλον και απευθύνεται σε δημόσια δημοτικά σχολεία, αστικών και αγροτικών περιοχών του νομού Πέλλας. Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι γονεϊκές απόψεις σχετικά με την εικόνα των σχολείων όπου φοιτούν τα παιδιά τους, οι παράγοντες που την επηρεάζουν, η συχνότητα συμμετοχής τους στις σχολικές δραστηριότητες, καθώς και οι παράγοντες που συμβάλλουν στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Η μεθοδολογία της προκείμενης μελέτης αφορά στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε δείγμα 152 γονέων με δημογραφική ποικιλότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι οι γονείς κρίνουν στην πλειοψηφία τους καλή την εικόνα του σχολείου των παιδιών τους και μάλιστα τους επηρεάζει πολύ ως προς τη συμμετοχή τους σε σχολικές εκδηλώσεις. Πιστεύουν ακόμη, ότι η επικοινωνία με το εκπαιδευτικό δυναμικό των σχολείων τους είναι πολύ καλή κι επηρεάζουν οι μεταξύ τους σχέσεις την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών. Επίσης, προκύπτει ότι τα σχολεία υλοποιούν δράσεις σε συνεργασία με τους γονείς και συνεργάζονται με τοπικούς φορείς, ωστόσο διαφημίζουν μέτρια τα προγράμματά και τις δράσεις τους και δεν μετρούν την εικόνα τους, παρά μόνο σπάνια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς ως προς την εικόνα, αφορούν κατά βάση τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση της σχολικής μονάδας και τις κτιριακές υποδομές και πολύ λιγότερο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ως προς το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία κρίνουν οι γονείς ότι θα συντελούσαν περισσότερο η συνεργασία με το διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, καθώς και η οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που τους αφορούν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Μέση - Ελλάδα
Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών
Λέξεις-κλειδιά:
άνοιγμα σχολείου, εικόνα σχολείου
Περιγραφή:
124 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ElissavetGatsou.pdf

3 MB