Χρωματογραφικός προσδιορισμός πολικών φαινολικών ενώσεων και εφαρμογή σε βιολογικά δείγματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21474
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρωματογραφικός προσδιορισμός πολικών φαινολικών ενώσεων και εφαρμογή σε βιολογικά δείγματα
Συγγραφέας:
Βασιλακοπούλου, Παρασκευή, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χίου, Αντωνία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική μελέτη αφορά τον προσδιορισμό των πολικών φαινολικών ενώσεων σε βιολογικά δείγματα χρησιμοποιώντας ως αναλυτική τεχνική την υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας (LC-MS). Τα τελευταία χρόνια οι πολικές φαινολικές ενώσεις που απαντώνται στα τρόφιμα έχουν απασχολήσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, καθώς τα αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών τις έχουν συσχετίσει με ευεργετικές δράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Αν και η βιοδιαθεσιμότητα των πολικών φαινολικών ενώσεων είναι σχετικά χαμηλή, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την ευεργετική τους δράση στον οργανισμό ακόμα και όταν η χορήγησή τους γίνεται μακροπρόθεσμα σε χαμηλές συγκεντρώσεις μέσω της διατροφής. Επιπλέον, οι πιο άφθονες φαινολικές ενώσεις στα τρόφιμα δεν έχουν απαραίτητα και τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ενεργών μεταβολιτών μέσα στο σώμα. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται νέες πιο ευαίσθητες αναλυτικές τεχνικές προκειμένου να επιτυχγάνεται ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός τους σε ιστούς αλλά και στα διάφορα βιολογικά υγρά.
Το πείραμα που διεξάχθηκε στην παρούσα μελέτη, αφορούσε την εφαρμογή χρωματογραφικής μεθόδου για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό πολικών φαινολικών ενώσεων σε ιστούς επίμυων και ύστερα η εφαρμογή αυτής της αναλυτικής μεθόδου συγκεκριμένα σε ιστούς εγκεφάλου προερχόμενοι από επίμυες στους οποίους έγινε διατροφική παρέμβαση με κορινθιακή σταφίδα για 10 ή 20 μέρες. Τα αποτελέσματα του πειράματός μας έδειξαν ότι ανιχνεύονται σημαντικές ποσότητες φαινολικών ενώσεων στον εγκέφαλο και μάλιστα τα φλαβονοειδή ήταν και αυτά που απαντώνται στη μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου που μελετήθηκαν (εγκεφαλικός φλοιός, παρεγκεφαλίδα, ιππόκαμπος, μεσεγκέφαλος και ραβδωτό σώμα).

πολικές φαινολικές ενώσεις, χρωματογραφία, φασματομετρία μάζας, βιολογικά δείγματα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές διαταραχές
Λέξεις-κλειδιά:
φασματομετρία μάζας, χρωματογραφία, Πολικές Φαινολικές Ενώσεις, βιολογικά δείγματα
Περιγραφή:
107 σ.:εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ParaskeviVasilakopoulou.pdf

3 MB