Διατροφικές συνήθειες σχετιζόμενες με ολικού και κεντρικού τύπου παχυσαρκία, σε παιδιά ηλικίας 9 ετών

Μεταπτυχιακή Εργασία 15393
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφικές συνήθειες σχετιζόμενες με ολικού και κεντρικού τύπου παχυσαρκία, σε παιδιά ηλικίας 9 ετών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντοπούλου, Μαρία Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Ματάλα, Αντωνία Λήδα
Περίληψη:
Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώνει ραγδαία αύξηση παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχει βρεθεί ότι οι διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με τον επιπολασμό της παχυσαρκίας, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε καθόλου. Σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διατροφικών συνηθειών, μαθητών ηλικίας εννέα ετών, και της εμφάνισης ολικού και κεντρικού τύπου παχυσαρκίας. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, συμμετείχαν 74.928 παιδιά, 35.659 κορίτσια και 36.986 αγόρια. Διενεργήθηκαν μετρήσεις ύψους, βάρους και περιμέτρου μέσης. Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών αξιολογήθηκαν βάσει ενός διατροφικού σκορ, με εύρος τιμών από 6 έως 28, με τη μεγαλύτερη τιμή να υποδηλώνει ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας, στο σύνολο, βρέθηκε να είναι ίσος με 28,7% και 12,4%, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε, ότι τα κορίτσια είχαν υψηλότερα επίπεδα υπέρβαρου και χαμηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας από ότι τα αγόρια. Εντούτοις, τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά κεντρικής παχυσαρκίας από ότι τα κορίτσια. Η μέση τιμή του διατροφικού σκορ ήταν 18,33, με τα κορίτσια να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές διατροφικού σκορ, «είδους σνακ» και «πληρότητας γευμάτων», από τα αγόρια. Τα παιδιά με παχυσαρκία, βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά υψηλού διατροφικού σκορ και «πληρότητας γευμάτων», ενώ αντίθετα να έχουν υψηλότερα ποσοστά «είδους σνακ», από ότι τα παιδιά φυσιολογικού βάρους. Τέλος, βρέθηκε ότι τα παιδιά με υπέρβαρο/παχυσαρκία τρώνε λιγότερο συχνά ένα πλήρες πρωινό τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, συγκριτικά με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους, ενώ η κατανάλωση γαλακτοκομικών και φάστ φούντ δε φάνηκε να διαφέρει μεταξύ των δυο κατηγοριών των παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λέξεις-κλειδιά:
Διατροφικές συνήθειες, διατροφικά πρότυπα, παχυσαρκία, παιδική παχυσαρκία, κεντρική παχυσαρκία
Περιγραφή:
123 σ., πίν., διάγρ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0